سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب میخک بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هادی معاضد – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
مجتبی رفیعی – مربی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

ازعوامل موثردرگرفتگی قطره چکان ها خصوصیات کیفی اب آبیاری است دراین تحقیق برای مطالعه امکان پذیری استفاده ازرودخانه خرم آباد به عنوان منبع آب آبیاری کیفیت آب رودخانه در۴ ایستگاه درامتداد رودخانه دریک دوره ۶ساله موردبررسی قرارگرفت ازشاخص اشباع لانژیلر و شاخص پایداری رایزنر استفاده شد براساس نمودار ویلکاکس نتایج نشان داد که آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی از کیفیت مناسبی برخوردار است مقدار شاخص اشباع لانژلیر درهمه ایستگاه ها مثبت بوده و احتمال گرفتگی قطره چکان ها به دلیل رسوب کربنات کلسیم وجود دارد مقدار شاخصرایزنر دردو ایستگاه کمتر از ۶٫۸ بوده و احتمال خوردگی قطعات فلزی سیستم آبیاری قطره ای کم است.