سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت
علیرضا عبدالغنی – مدیرآزمایشگاه سدکارون ۴
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشگاه تهران
مهدی نعمتی چاری – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

زئولیت طبیعی نوعی ماده آلومینوسیلیکات هیدراته با ساختار شبکه ای است که بطور وسیعی به عنوان پوزولان طبیعی درمخلوط های سیمانی و بتن درنقاط مختلف دنیا استفاده می شود با وجود تحقیقات گسترده درزمینه ملات ها و بتن های حاوی زئولیت اطلاعات فنی اندکی درخصوص عملکرد گروت های پایه سیمانی حاوی زئولیت منتشر شده است دراین مقاله نتایج مطالعات انجام شده درپروژه احداث سد کارون ۴ درخصوص امکان سنجی استفاده اززئولیت درگروت های پایه سیمانی ارایه می گردد به این منظور تاثیر زئولیت دردرصد های جایگزینی مختلف بررویخواص گروت تازه و مقاومت فشاری گروت سخت شده بررسی و با عملکرد زئولیت مقایسه می شود آزمایشها شامل زمان جریان قیف مارش اب انداختگی و زمان گیرش درگروت تازه و همچنین مقاومت های ۳و۷و۲۸ روزه گروت سخت شده می باشد. نتایج نشان میدهد که زئولیت با کاهش آب آنداختگی گروت تازه و افزایش مقاومت فشاری میتواند عملکرد گروت ها را بهبود بخشد.