سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مینوسپهر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
محمدرضا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
مهرداد قربانی موصلو –

چکیده:

اگرچه طی سالیان اخیر راه کارهای متعددی جهت کاهش تولید پسماند ازجمله تفکیک استفاده مجدد و بازیابی درنظر گرفته شده با این حال دفن مهندسی بهداشتی همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریت پسمانددراکثر نقاط ایران مطرح می باشد امروزه تولید انرژی از محلهای دفن به دلایل جلوگیری از انتشارگازهای گلخانه ای ارزش سوختی بالای متان توجه سازمان های بین المللی حامی محیط زیست و تعهدات بین المللی از گزینه های طراحی محلهای دفن مهندسی بهداشتی به حساب می آید استحصال انرژی از محلهای دفن درایران به دلیل توجه و حمایت دولت درچارچوب استفاده از انرژی های نو علاوه بر جلوگیری محیط زیست می تواند سبب درآمدزایی برای متولیان مدیریت پسماند نیز شود مطالعه حاضر به بررسی امکان سنجی تولید انرژی از بیوگاز محلهای دفن پسماند جامد شهری دراستان فارس می پردازد دراین مطالعه ابتدا با بازدیده های میدانی و درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل وضعیت مکانی محل دفن عمر مفید محل دفن تناژ پسماند دفن شده و مکان های مناسب جهت استحصال انرژی شناسایی شدند.