سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حمید رضا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،مهندسی انرژی_دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

کاهش منابع سوختهای فسیلی به همراه افزایش قیمت آن و ایجد مشکلات زیست محیطی موجب توجه روزافزون بشر به استفاده از منابع تجدید پذیر سوخت شده است از میان این منابع انرژی بیومس بدلیل تنوع و دردسترس بودن سوخت آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است کشور ما ایران نیز دارای منابع فراوان سوخت بیومس می باشد که با برنامه ریزی صحیح می توان از آن سود جست دراین مقاله درکنار معرفی سوخت و تکنولوژی بیومس یک واحد نیروگاهی نمونه معرفی و فناوری مورد استفاده درآن شرح دادهشدها ست درادامه نیروگاه مذکور مورد امکان سنجی اقتصادی قرارگرفته و نتایج آن تحلیل شده است چنین مطالعاتی سبب می شود که احداث نیروگاه مذکور و یا موارد مشابه با برنامه ریزی صحیح و ریسک کمتر امکان پذیر شود.