سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله رنجبر – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان- بندرعباس – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه ص
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر -پژوهشکده بهره برداری ایم
محمد صادق وجدانی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

در این مقاله روابط و معادلات حاکم بر منبع جزر و مد استخراج و شبیه سازی آن برای یک دوره ۱۲ ماهه به کمک نرم افزار MATLAB انجام شده است . در این شبیه سازی بیشترین و کمترین ارتفاع جزرومد بعنوان ورودی به نرم افزار داده شده شده و خروجی برنامه ، توان تولیدی منبع انرژی جزرومد و همچنین سرعت حجم آب ورودی به دریاچه جزرومد به ازای تغییرات ارتفاع جزرومد است .همچنین در این مقاله کلیه ایستگاههای جزر و مد سنج در سواحل خلیج فارس و دریای عمان( حدود ۶۰ بندر بزرگ و کوچک ) که در استانهای جنوبی کشور هستند ، در دوره زمانی ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۰ با استفاده از نتایج اندازه گیری مرکز هیدروگرافی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.ایستگاهی بین بندر پهل و قشم در استان هرمزگان بعد از بندر ماهشهر دارای بیشترین ارتفاع جزر و مد بوده و متوسط ارتفاع جزرومد در دوره مورد مطالعه در این ایستگاه ۴٫۳ متر است.