سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدتقی کوثری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمد دهقان – عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
انیسه سلاجقه – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت
فرشید کی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه به دلیل اثرات مخرب نیروگاههای سوخت فسیلی و همچنین رو به اتمام بودن این سوخت ها، توجه بسیاری از محققان درعرصه تولید الکتریسیته به استفاده از انرژیهای نو جلب شده است. منطقه ۲۲ شهرداری تهران به دلیل شرایط جغرافیایی خاصیکه دارد منطقه بسیار مستعدی برای احداث نیروگاه ترکیبی خورشید و باد و شبکه کردن آن با شهرستان شهریار است که از بادهای مناسبی برای چرخاندن پروانه های توربین بادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از انرژی باد و خورشید و با بهره گیری ازشبکه های هوشمند سعی بر مدل سازی تامین برق مصرفی منطقه ۲۲ و به طبع بخشبندی و شبکه کردن سایر مناطق را داریم