سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی بدیع زادگان –

چکیده:

هدف از مطالبی که در پیش روی شما می باشد؛ این است که آیا احداث مخزن بتنی در مقایسه با مخزن فلزی، صرفه اقتصادی دارد یا خیر. سپس محل قرارگیری آن در داخل زمین یا روی آن مورد بررسی قرار گرفته است. مخزن مورد بحث اولین مخزن بتنی در حال ساخت در این ابعاد می باشد؛ بنابراین ابتدا توضیحاتی در خصوص نیروگاه شهید مفتح همدان (محل احداث مخزن فوق) ارائه گردیده که بعد از آن روش محاسبات حرارتی و نتایج آن، حجم کار و مراحل ساخت آن گنجانده شده است. به دنبال آن موضوع مخازن فلزی و طرز ساخت آنها قرار دارد. و در پایان نتیجه گیری نهایی آورده شده است. به دلیل اینکه در حال حاضر این پروژه در مرحله نهایی احداث می باشد؛ به نظر می رسد این مطالعه مستندی به روز و قابل اطمینان است.