سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی پور – گروه پژوهشی مطالعات برنامه ریزی ناحیه ای، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی
حمیدرضا رضایی دوگاهه – گروه پژوهشی مطالعات برنامه ریزی ناحیه ای، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی
حمیدرضا مسکنی – گروه پژوهشی مطالعات برنامه ریزی ناحیه ای، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی
میرمسلم رهبرهاشمی –

چکیده:

این مطالعه درمحدوده تاریخی-باستانی بویه از توابع شهرستان املش درجانب شرقی استان گیلان صورت پذیرفته است ؛سنجش امکان احداث سایت موزه درمحدوده تحقیق نیازمند اطلاعات پایه از اقلیم،هیدرولوژی ،زمین شناسی(گسل ها وزمین لرزه و…)خاک شناسی ،مردم شناسی،منظر و… بوده است اما با توجه به اینکه هیچگونه ایستگاه سنجش در محدوده وجود نداشت همچنین بسیاری از مطالعات برای نخستین بار از محدوده صورت می گرفت برخی اطلاعات کلی از ایستگاه های مجاور حاصل گردیده ومورد تطبیق قرار گرفت وبسیاری از اطلاعات جزئی در قالب تیم های تخصصی از عملیات میدانی وپیمایشی برداشت گردید سپس نقشه موضوعی بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) از محدوده تولید شد.در پایان با توجه به برخی ملاحظات اقلیمی وجغرافیایی نظیر جهت باد،گسل ها،نزولات جوی و…امکان احداث سایت-موزه مشخص گردید