سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل مرادی سبزکوهی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
منصور استادعلی عسکری – مدیرعامل مهندسین مشاور پوراب
سیدمحمود کاشفی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اتنا سلیمی چمکاکایی – کارشناس مهندسین مشاور پوراب

چکیده:

تنوع مصارف آب افزایش جمعیت و به تبع آن لزوم تولید غذای بیشتر بدلیل این فزونیدر کنار افزایش تقاضای آب شرب و بهداشتی شهری و روستایی آب خام فضای سبز رشد و گسترش صنایع مختلف و … باعث گردیده که آب به عنوان یکی از مهمترین نهاده های کشاورزی شدیدا از نقطه نظر کمی و کیفی محدود گردد. این مهم با توجه به اینکه قریب ۹۲ درصد مصارف آب کشور متعلق به بخش کشاورزی می باشد موجب گردیده تا علاوه بر افزایش راندمان مصرف هر واحد حجم آب با توسعه و بهبود سامانه های ابیاری تکنیکهایی از جمله کم ابیاری ابیاری با ابهای بازیافتی و پساب ابیاری با آب شور و …. در سالهای اخیر مورد توجه قرار گیرد. در مقاله حاضر امکان سنجی بهره گیری از آب شور رودخانه مند استان بوشهر برای ابیاری برخی محصولات رایج و پیشنهادی جدید در دشت درویشی در مجاورت این رودخانه مورد بررسی قرارگرفته است.