مقاله امکان سنجی پیش بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا به کمک الگوریتم ژنتیک بر پایه داده های ایستگاه های هم دیدی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی پیش بینی خیلی کوتاه مدت وضع هوا به کمک الگوریتم ژنتیک بر پایه داده های ایستگاه های هم دیدی ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایستگاه سینوپتیک
مقاله سامانه آشوبناک
مقاله پیش بینی کوتاه مدت
مقاله انتخاب ویژگی
مقاله رگرسیون
مقاله پیش بینی غیر عددی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کبیری پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: محب الحجه علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو زمین یک سامانه آشوب ناک است و پدیده هایی که در آن رخ می دهند، پیچیدگی بالایی دارند. روزانه حجم انبوهی از داده های آب و هوایی در صدها ایستگاه هم دیدی کشور ثبت می شوند. در این مقاله، امکان به کارگیری این داده ها برای پیش بینی کوتاه مدت وضع هوا مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوبی جهت پیش بینی بر مبنای این داده ها، پیشنهاد شده است که مبتنی بر به کارگیری مجموعه ای از نگاشت های وضعیت کنونی به وضعیت سه ساعت آینده است. در بخشی از مقاله امکان پیش بینی وضعیت سه ساعت آینده ایستگاه هم دیدی همدان بر پایه وضعیت جاری این ایستگاه و ۹ ایستگاه پیرامونش مورد بررسی قرار گرفته است. برای نگاشت از وضعیت کنونی به وضعیت آینده، نخست پارامترهای ورودی مهم تر در توصیف وضعیت کنونی انتخاب و سپس از یک رگرسیون کننده برای نگاشت به وضعیت آینده استفاده شده است. نتایج تجربی اختلاف زیادی بین پیش بینی های انجام شده بر مبنای داده های ایستگاه های هم دیدی نسبت به پیش بینی های عملیاتی نشان می دهد. اگر چه ضعف مدل می تواند یکی از دلایل این اختلاف باشد، اما به نظر می رسد مشکل اصلی ناشی از کمبود داده های ضروری، به خصوص در لایه های بالایی جو و تفکیک مکانی پایین داده ها باشد.