مقاله امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله پیاده راه سازی
مقاله برنامه ریزی خودرو – محور
مقاله مرکز شهر همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان مصمم حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طی سده گذشته، ترکیبی از تکنولوژی ها و رفتارهای فرهنگی – اجتماعی نوین از یکسو و شیفتگی برنامه ریزان در اتکاء به حرکت سواره و پاسخ گویی به نیازهای برآمده از آن، از سوی دیگر، موجب فراموشی فضاها و حرکت پیاده در شهرها شد و سفرهای درون شهری را متعدد و طولانی نمود. این روند، پیامدهای ناگوار اجتماعی – اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی عدیده ای برای شهرها و به ویژه مراکز شهری به بار آورده است. از این رو، از اواخر دهه  1960 بینش و عمل حرفه ای برنامه ریزان شهری پیشرو در جهت تحدید حرکت سواره و احیای مراکز شهری گسترش یافته است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن درک این تحول بینشی و مطالعه بخش مرکزی شهر همدان، به بررسی امکان پیاده راه سازی این مرکز در جهت بازآفرینی آن مبادرت ورزیده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در طی چهار دهه گذشته، الگوی برنامه ریزی شهری خودرو – محور همدان و تمرکز بیش از حد کاربری های تجاری – خدماتی در مرکز شهر، نه تنها موجب گسترش بیش از حد سفرهای خودرویی و به دنبال آن ازدحام ترافیک و فشار بیش از حد به بافت و کالبد مرکز شهر شده، بلکه این روند پیامدهای ناپایداری در ابعاد اجتماعی و اکولوژیکی مرکز شهر به بار آورده است. چاره جویی این مشکل و حرکت در جهت بازآفرینی مرکز شهر، ابتدا نیازمند غلبه بر الگوی برنامه ریزی حمل و نقل خودرو – محور و کاربری زمین منتج از آن و سپس پیاده راه سازی تدریجی خیابان های مرکز شهر همدان به عنوان بهترین راهکار برای حل معضل ترافیک و رونق بخشی حیات مدنی و پایداری کارکردهای بخش مرکزی شهر است.