مقاله امکان سنجی پهنه امن خانگی (Home zone) عاملی جهت ارتقا کیفیت محیط در کالبد محلات شهری (نمونه موردی: محله خانقاه سنندج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی پهنه امن خانگی (Home zone) عاملی جهت ارتقا کیفیت محیط در کالبد محلات شهری (نمونه موردی: محله خانقاه سنندج)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه امن خانگی ((Home zone
مقاله محله خانقاه سنندج
مقاله امکان سنجی
مقاله کیفیت محیط شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی کرگ آباد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آهنی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودپور زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف عمده طراحی خیابان های مسکونی باید بر زیست پذیری استوار باشد. امروزه طراحی خیابان های مسکونی به گونه ای است که سرعت خودرو ها به خاطر مسیرهای عریض بالا بوده و عابران پیاده و دوچرخه سواران را مجبور به عقب نشینی کرده است. نتیجه این امر از دست دادن فرصت برای ساکنان محلی به منظور ایجاد جوامع سالم تر و قوی تر است. یکی از این راه حل ها ایجاد پهنه های خانگی در محلات مسکونی می باشد. این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا محله خانقاه سنندج دارای ویژگی های مناسب جهت ایجاد یک پهنه امن خانگی است؟ وچه راهکارهایی وجود دارد تا این محله تبدیل به یک پهنه امن خانگی شود. با توجه به چند بعدی بودن این مساله، مدل ارزیابی چند معیاری AHP با ماهیتی کمی- کیفی به عنوان مدل کارآمدی برای ارزیابی و اولویت بخشی به معیارهای محله خانقاه سنندج انتخاب شد و معیارهای مورد بررسی (کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، محیطی) در چهارچوب درختچه سلسله مراتبی به یازده زیر معیار تبدیل و با استفاده از نرم افزار Expert choice به صورت دودویی ارزیابی شدند. نتایج آزمون T تک نمونه ای بررسی میزان معیارها (نتایج استخراجی از ۹۵ پرسش نامه) با استفاده از spss مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش (۵>3.5>1) نشان دهنده بالاتر از حد متوسط بودن میزان معیارها و وجود پتانسیل های لازم در محدوده مربوطه جهت ایجاد پهنه امن خانگی است به گونه ای که معیار کالبدی- فضایی با ضریب ۰٫۷۰% و زیر معیارهای خوانایی، پوشش گیاهی، سرزندگی بیش ترین اثربخشی را در ایجاد پهنه امن خانگی در محله خانقاه سنندج داشته است.