مقاله امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت کاشمر با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۶۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت کاشمر با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی
مقاله زعفران
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله شاخص های محیطی و اقلیمی
مقاله کاشمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی زاده سیدامیرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: منظم اسماعیل پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده کرمانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران به عنوان گران بهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک خراسان جنوبی و رضوی پیدا کرده است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین نواحی مستعد کشت زعفران با توجه به برخی متغیرهای اصلی موثر در آن می باشد. داده های اقلیمی مورد نیاز، از اداره کل هواشناسی خراسان رضوی برای دوره ۱۳۹۰-۱۳۶۸ اخذ شد. جهت تهیه نقشه سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب، و TIN3 (شبکه نامنظم مثلثاتی) از نقشه های توپوگراف (DEM4) (مدل رقومی ارتفاع) سازمان نقشه برداری با مقیاس ۵۰۰۰۰ :۱ استفاده گردید. نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی از نقشه های قابلیت اراضی در مقیاس ۵۰۰۰۰ :۱ مربوط به موسسه تحقیقات آب و خاک کشور استخراج گردید. از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور رقومی سازی و تهیه نقشه ها استفاده شد. پس از تشکیل پایگاه اطلاعات فضایی منطقه، با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3 اطلاعات توصیفی نقشه ها به آنها اضافه گردید. سپس براساس شرایط مورد نیاز در خصوص هر پارامتر و اهمیت هر یک از لایه ها، با استفاده از نرم افزار AHP5 (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) وزن دهی صورت گرفت و پس از عملیات هم پوشانی وزنی در محیط GIS پهنه بندی انجام گردید. نتایج حاصله قسمت های مرکزی و جنوبی دشت را به عنوان مستعدترین مناطق نشان داد که در حال حاضر کاربری این اراضی به کشت دیم، آبی، مراتع نیمه متراکم و متراکم اختصاص دارد.