مقاله امکان سنجی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی سیستم های حفاظت کاتدی لوله های نفت و گاز مدفون در خاک به روش جریان اعمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تبدیل انرژی از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی سیستم های حفاظت کاتدی لوله های نفت و گاز مدفون در خاک به روش جریان اعمالی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی
مقاله حفاظت کاتدی
مقاله جریان اعمالی
مقاله انرژی خورشیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زادگان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبودی اصل علی
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیشترین کاربرد روش حفاظت کاتدی جلوگیری از خوردگی لوله های نفت و گاز مدفون در خاک در صنایع نفت و گاز می باشد.حفاظت کاتدی به روش جریان اعمالی عبارتست از تشکیل یک سیستم الکترولیز که در آن آند و کاتد توسط یک مولد الکتریکی جریان مستقیم ایجاد می شود، بدین صورت که در مجاورت یک سازه یک یا چند آند از جنس چدن نصب کرده و سازه و آند به ترتیب به قطب منفی و مثبت مولد وصل می نمایند. در تحقیق حاضر با برداشت مشخصات و اطلاعات واقعی در خصوص خاک منطقه، مشخصات مکانیکی خط لوله نفت و پوشش آن در منطقه اهواز و همچنین با استفاده از فرمولهای محاسباتی و هندبوک های ارائه شده در خصوص انواع آندها و انواع سلولهای خورشیدی و باطری های موجود در بازار به طراحی سیستم حفاظت کاتدی خورشیدی مختص منطقه مذکور پرداخته شده است. پس از محاسبات انجام شده بهترین نوع سلول خورشیدی AT-50 و تعداد پانل ها، ولتاژ و جریان تولیدی آنها به ترتیب ۴۲، v 52.2، ۴۰٫۰۴ A بدست آمد.نوع باطری پیشنهاد شده Sealed Lead Acid می باشد که تعداد، ولتاژ و جریان آنها به ترتیب ۴، v 48، ۲۵۰ A است.