مقاله امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران: مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران: مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه ملی کشاورزی ایران
مقاله کتابخانه ملی کشاورزی
مقاله کشاورزی ایران
مقاله کتابخانه ملی
مقاله مطالعات امکان سنجی
مقاله مدیران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرنوکنده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زین العابدینی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوری سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران بر اساس دیدگاه و نظرات مدیران حوزه کشاورزی که به شناسایی اهداف، وظایف، ساختار، نظارت، امکانات و خدمات، مکان، نقش نیروی انسانی (کتابدار و متخصص موضوعی) و بخش های مختلفی که برای ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی در ایران لازم است پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. و ابزار آن پرسشنامه است. روایی ابزار به کمک نظر متخصصان با استفاده از آلفای کورنباخ انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش ۷۵ نفر بوده که شامل روسای مراکز تحقیقات کشاورزی و روسای دانشکده های کشاورزی است. در این مطالعه نمونه گیری صورت نگرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss16و به صورت تحلیل – توصیفی صورت گرفت.
یافته ها: از بین گویه های اهداف، گویه ارائه خدمات اطلاع رسانی سریع و به هنگام دانشجویان، اساتید، محققان و متخصصان رشته های مختلف علوم کشاورزی، از طریق ارتباط با بانک های اطلاعاتی کشاورزی و علوم وابسته کشور ۹۸٫۶ درصد، و گویه ترویج و ارتقای سطح سواد و آگاهی کشاورزان ۵۸٫۸ درصد، از بین گویه های وظایف، گویه گردآوری حفاظت ساماندهی و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب در زمینه علوم کشاورزی و وابسته تولید شده در ایران ۹۵٫۷ درصد، و گویه برگزاری گردهمایی ها و سمینارهای علمی و تخصصی در زمینه کشاورزی و علوم وابسته ۴۷٫۲ درصد، از لحاظ ساختار گویه سازمان مستقل دولتی با ۴۸٫۵ درصد، و گویه سازمان خصوصی با ۳۸٫۶ درصد، از لحاظ تحت نظارت بودن گویه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۴۲٫۹ درصد و گویه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۳۵٫۶ درصد فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برای ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی در ایران عوامل مختلفی از جمله اهداف، وظایف، امکانات، خدمات، نیروی انسانی و فضا از جمله مولفه هایی است که در ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران باید در نظر گرفنه شود.