مقاله امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی
مقاله اقلیم کشاورزی
مقاله دما
مقاله بارش
مقاله کلزا
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار کمال
جناب آقای / سرکار خانم: مزیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دوست مرادی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا یکی از مهمترین دانه های روغنی است که در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور کشت می شود. با توجه به حمایت های گسترده دولت در زمینه کشت دانه های روغنی، به خصوص کلزا به منظور کاهش وابستگی به واردات این محصول و نزدیکی به مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت به منطقه به عنوان بازار خرید تضمینی این محصول در استان، امکان سنجی اقلیمی و گسترش کشت کلزا در این منطقه بسیار مفید است. در این پژوهش ویژگی های دما و بارش طی دوره رشد کلزا و هر یک از مراحل رشد و تاریخ گذر دماهای حدی ۷-، ۱۵- و ۴۰ درجه سانتیگراد در سطح ایستگاه های مورد مطالعه طی دوره آماری ۱۹ ساله (۲۰۱۰-۱۹۹۲) مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با استفاده از نرم افزار GIS پهنه های کاملا مناسب، مناسب، ضعیف و نامناسب کشت کلزا در سطح استان مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مناطق کاملا مناسب و مناسب که منطبق بر مناطق مرکزی و دشتی این استان باشد، حدود ۷۰ درصد منطقه مورد مطالعه را دربر می گیرد. پهنه نامناسب که منطبق بر مناطق کوهستانی و مرتفع است کمترین مساحت (۲۳۰۲ کیلومتر مربع) از منطقه مورد مطالعه را پوشش می دهد و پهنه های با قابلیت های ضعیف برای رشد کلزا حدود ۷۸۰۱ کیلومترمربع است که حاشیه ارتفاعات این استان را به خود اختصاص می دهد.