مقاله امکان سنجی استفاده از Ulva lactuca جهت پالایش خروجی استخرهای تکثیر و پرورش میگو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی استفاده از Ulva lactuca جهت پالایش خروجی استخرهای تکثیر و پرورش میگو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخر پرورش میگو
مقاله پالایش
مقاله پساب
مقاله کاهو دریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوه گردی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شاکردرگاه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تنگکی زاده اطهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راهکارهای اجرایی جهت کاهش ورود عناصر مضر ناشی از پساب مزارع پرورشی به دریا استفاده از شاخص های زیستی همچون کاشت گونه های جلبک در کانال خروجی مزارع پرورش می باشد. در این تحقیق، کاهو دریایی U.lactuca در محل خروجی استخرهای پرورش میگوی منطقه دلوار در استان بوشهر کشت و مورد پایش قرار گرفت. به منظور بررسی تغییرات، از آب ورودی استخر، پساب خروجی و نمونه های جلبک در ابتدا و انتهای دوره، نمونه برداری و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایشات اندازه گیری سدیم، پتاسیم، سختی کل، سختی کلسیم، هدایت الکتریکی، نیترات، فسفات و شوری بر روی آب ورودی، پساب خروجی و نمونه های جلبک در محیط طبیعی و کشت شده در خروجی استخرهای پرورش میگو نشان داد که گونه مورد مطالعه پاسخ مناسبی به استقرار در محیط جدید داده و با توجه به افزایش میزان سدیم، پتاسیم و نیترات در نمونه های کشت شده در خروجی استخرهای پرورش میگو نسبت به نمونه های بررسی شده در رویشگاه طبیعی و نیز حفظ میزان جذب سایر مواد و عناصر به نظر می رسد که جذب عناصر مذکور از پساب خروجی استخر می تواند باعث کاهش محتوی پساب از این عناصر شود. نتایج آنالیز آماری ویژگی های نمونه های جلبک کاشته شده در خروجی استخرها نشان داد که تفاوت معنی داری در مقایسه با رویشگاه طبیعی آن وجود ندارد. با توجه به اینکه گونه های گیاهی پس از جدا شدن از رویشگاه طبیعی و کاشت در رویشگاه جدید معمولا دچار استرس شده و با کاهش رشد مواجه می شوند و دوره طولانی تری نیاز دارند تا با محیط جدید سازگار شده و به رشد طبیعی ادامه دهند، می توان نتیجه گرفت که این گونه در دوره های زمانی طولانی تر می تواند رشد بیشتری داشته باشد. هر چند همین میزان جذب این امکان را میسر می سازد که بتوان از این گونه برای جذب عناصر موجود در پساب استخرهای پرورش میگو استفاده کرد تا پساب استخرها با میزان آلودگی کمتری وارد دریا شود که می تواند منجر به کاهش آلودگی خلیج فارس شود.