مقاله امکان سنجی استفاده از مدل ترکیبی سهام (CANSLIM) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اقتصادسنجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی استفاده از مدل ترکیبی سهام (CANSLIM) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اقتصادسنجی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سهام
مقاله مدیریت نو و کارآفرین
مقاله دامنه بالای قیمت های جدید
مقاله پیشرو بودن سهم
مقاله سرمایه گذاران نهادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پیری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: گورانی پویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازده سهام یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری فعالان بازارهای سرمایه است. در این مقاله ارتباط بین عوامل مدلCANSLIM  بازار با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده با استفاده از مدل های اقتصادسنجی مورد آزمون قرار گرفته است. متغییرهای مدل CANSLIM شامل درصد تغییرات سود فصلی، درصد تغییرات سود سالانه، مدیریت جدید، دامنه بالای قیمت جدید، میزان شناوری سهام، پیشرو بودن، حمایت سرمایه گذاران نهادی و جهت بازار (تغییرات شاخص کل) است. برای انجام تحقیق ۷۰ شرکت در طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۹ با روش همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغییره مبتنی بر داده های ترکیبی (تابلویی) و تلفیقی استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیه ها با هشت متغییر ذکر شده نشان از ارتباط معنادار و مستقیم بین ۴ متغیر یعنی مدیریت جدید (در سطح ۱۰ درصد) و دامنه بالای قیمت جدید، حمایت سرمایه گذاران نهادی و جهت بازار با بازده سهام بوده است.