مقاله امکان سنجی استفاده از بازیافت انرژی اتلافی از توربین های گازی نیروگاه پرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی استفاده از بازیافت انرژی اتلافی از توربین های گازی نیروگاه پرند
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بویلر بازیاب حرارت
مقاله ترموفلو
مقاله تولید هم زمان برق و حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام بخش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: باختری خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی آبتین
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دانسفاله رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه امکان استفاده از بویلرهای بازیاب حرارت برای بازیافت حرارت حاصل از دود خروجی توربین های گازی نیروگاه پرند به منظور تامین نیاز حرارتی شهرک پرند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا ساختمان های نمونه بر اساس نوع مصالح ساختمانی و نوع کاربری در محیط های نرم افزاری مانند هپ، کریر و ای کوئیست شبیه سازی شده و میزان بار حرارتی مورد نیاز شهرک برآورد و به کمک نمودارهای به دست آمده نقطه بهینه تولید شناسایی شده است. در مرحله بعد توربین های گازی نیروگاه در محیط نرم افزار ترموفلو شبیه سازی و پتانسیل انرژی قابل بازیافت محاسبه شده و بر اساس متوسط میزان بخار مصرفی مورد نیاز شهرک و پتانسیل انرژی اتلافی توربین های گازی، بویلرهای بازیاب طراحی و تعداد بویلرهای بازیاب مورد نیاز تعیین شده است. در پایان نیز به کمک نرم افزار اکسل تحلیل اقتصادی انجام گرفته است.