مقاله امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تامین برق شهر (مطالعه موردی: حوزه شهری گرمسار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۷۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تامین برق شهر (مطالعه موردی: حوزه شهری گرمسار)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی
مقاله انرژی فتوولتائیک
مقاله حوزه شهری
مقاله منابع انرژی تجدیدپذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شیعه اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: طبق ترازنامه انرژی ۹۹٫۸۸ درصد از انرژی مورد نیاز ایران، از طریق سوخت های فسیلی تامین می شود. این در حالی است که بر اساس آمار بانک جهانی، خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران؛ در ده سال آینده به ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. در چنین شرایطی و به خصوص با توجه به قابلیت های بالقوه سرزمین برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر؛ بهره گیری از این منابع خدادادی راه حلی مناسب محسوب می شود. استفاده از انرژی خورشیدی به صورت فتوولتائیک در ابعاد یک نیروگاه برای تامین برق شهر یکی از راه های نوین و کارامد در مناطق با تابش مناسب نور خورشید است. هدف پژوهش حاضر یافتن معیارها و زیرمعیارهای موثر بر ایجاد مزارع فتوولتائیک در حوزه شهری گرمسار است.
روش پژوهش: این پژوهش که با استفاده از روش «تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی» به وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای مکان یابی نیروگاه فتوولتائیک پرداخته است، «توصیفی- تحلیلی» است. گردآوری اطلاعات از راه پرسشنامه مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
یافته ها:
۱) در میان معیارهای مختلف برای ایجاد مزارع فتوولتائیک، اقتصاد و از میان زیرمعیارهای موجود، قیمت نهایی برق از وزن بالاتری نسبت به سایر عوامل برخوردار است.
۲) مکان های مناسب برای احداث نیروگاه فتوولتائیک در حوزه شهری گرمسار؛ به عنوان یکی از مناطق مرکزی ایران، قابلیت بهره برداری به منظور تولید برق شهر را دارد.
نتیجه گیری: استفاده از روش «تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی» برای تعیین عوامل موثر بر امکان سنجی و مکان یابی نیروگاه فتوولتائیک، شرایط لازم برای وزن دهی لایه های گوناگون در «سیستم اطلاعات جغرافیایی» را فراهم می کند؛ و بر اساس روی هم گذاری لایه های گوناگون می توان مناطق بهینه جهت احداث نیروگاه های فتوولتائیک را شناسایی نمود.