سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد برنجیان – استادیار ، رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدرضا مداحیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت
عظیم تاج الدینی –
مرتضی حسن نژاد –

چکیده:

پیشرفت دانش مهندسی و طراحی نوین بسیاری از سازه ها و در پی آن الزامات روش های بتن ریزی منجر به رویکرد بیش از پیش مهندسان به استفاده از بتن خودتراکم در جهان شده است. در ایران نیز با ارائه تحقیقات کاربردی نظیر تحقیق حاضر این رویکرد بیش از پیش به وجودآمده است. در این تحقیق سعی شده امکان ساخت بتن خودتراکم پرمقاومت با استفاده از سنگدانه سیلیسی معادن آلاشت و همچنین سنگدانه دولومیتی آمل مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این خصوص چهار طرح اختلاط با استفاده از سنگدانه سیلیسی و دولومیتی مورد آزمایش قرار گرفته اند. در طرح اول تمامی سنگدانه ها شامل شن و ماسه از نوع سیلیسی بوده و در طرح دوم تمام سنگدانه ها از نوع دولومیتی انتخاب شدند. طرح سوم و چهارم مخلوط شن و ماسه شامل سیلیس و دولومیت می باشد.عیار سیمان مصرفی۵۰۰kg/m3 و به همراه ۵۰kg/m3 میکروسیلیس می باشد و در تمامی طرح ها نسبت آب به پودر ثابت در نظر گرفته شده است. پس از انجام آزمایش ها بتن خودتراکم در فاز تازه و ارضای تمامی استانداردهای مشخص شده ، آزمونه ها در قالب های ۱۰×۱۰cm ریخته شده و پس از ۲۲ روز عمل آوری در آب مقاومت فشاری آزمونه ها آزمایش شدند