سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساناز خلیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سلیمان عباسی –

چکیده:

دراین پژوهش امکان تهیه فیلم های خوراکی از صمغ فارسی مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور محلول صمغ فارسی کامل فاز محلول و فاز نامحلول درغلظت های ۵-۱% و میزان گلیسرول ۵-۰% تهیه شد سپس تاثیر PH و نمکهای کلرید سدیمو کلرید کلسیم و کلرید آلومینیوم در غلظت های ۰/۰۲-۰ مولار روی ویژگیهای فیلم تولید شده مطالعه شد نتایج نشان داد که فیلم حاصل از ۳% فاز محلول صمغ فارسی و ۴% گلیسرول بهترین انعطاف پذیری مقاومت به کشش و شفافیت را داشت درضمن انعطاف پذیری وکشش پذیری فیلم با افزایش PH و غلظت های نمک بالاتر از ۰/۰۱۵ مولار افزایش یافت ولی درکمتر از ۲ ساعت نگهداری در شرایط محیط کلیه فیلم ها خشک و شکننده شده و انعطاف پذیری خود را از دست دادند که درنتیجه آزمون های مکانیکی و فیزیکی را غیرممکن ساختند.