سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حیدرعلی نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
حسین رهنما – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

روش نسبت طیفی که توسط آقای ناکامورا Nakamora (1989) ارائه گردیده در پروژه های مختلف ریزپهنه بندی مورد استفاده قرارمیگیرد. در تحلیل طیفی حاصل ازتحلیل میکروترمورها مشاهده شده که در روش نسبت طیفی H/V در برخی نقاط به دلیل عدم وجود قله مشخص درمنحنی فرکانس نسبت به مقدار H/V امکان تخمین فرکانس غالب ساختگاه وجود ندارد در این تحقیق به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی و به کمک داده های ژئوتکنیکی موجود همانند سرعت موج برشی سرعت موج فشاری ، عمق سنگ بستر و غیره که از اطلاعات ریزپهنه بندی شهرهای مختلف ایران شامل بوشهر، قم، بم، مشهد سایت سه پارس جنوبی ، جزیره قشم و همچنین داده های برخی از ساختگاههای خارج از کشور بدست آمده است نسبت به تحلیل داده ها اقدام گردیده است.