سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا طهماسبی – استادیاران بخش علوم دامی داشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید دیانی – استادیاران بخش علوم دامی داشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد آیت اللهی مهرجردی – استادیاران بخش علوم دامی داشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهنام صارمی – دانشجوی دوره دکترا، دانشگاه بن آلمان

چکیده:

بخش اصلی انرژی مورد نیاز غالب مردم ایران از طریق نان تامین می شود. به همین علت از گذشته تا کنون سیاست های کلی کشور مبتنی بر افزایش کمی و کیفی تولید گندم استوار بوده و بخش وسیعی از خاک کشاورزی و منابع آبی به تولید این محصول اختصاص یافته است. از طرفی به جهت ایجاد و توسعه امنیت غذایی در کشور یارانه زیادی به نان اختصاص یافته است. اما کیفیت پایین پخت نان و بی توجهی غالب مردم به نحوه تهیه، نگهداری و استفاده از این محصول ارزشمند در کشور سبب شده تا بخش عمده ای از نان تولیدی به مصرف تغذیه انسانی نرسیده و تبدیل به ضایعات گردد. لذا ایجاد، توسعه و ترویج راههایی برای کاهش ضایعات و استفاده بهینه از ضایعات تولید شده در صنعت تولید و مصرف نان در کشور می تواند راهی برای کاهش ضرر و زیان ناشی از آن باشد. توجه به روش های نگهداری و خشک کردن می تواند به بهبود کیفیت این ضایعات و عدم بازگشت آفلاتوکسین تولید شده در اثر رشد کپک ها بر روی این ضایعات به چرخه غذایی انسان کمک نماید. نقش توده ها و طبقات مختلف اجتماعی می تواند در این مسئله متفاوت باشد. این امر نشان از اهمیت اجرای چنین پژوهش هایی در جهت نیل به روش های بهینه و برنامه ریزی برای افراد مختلف دخیل در تولید، جمع آوری و مصرف ضایعات نان است.