مقاله امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامتر رشد
مقاله تنش رطوبتی
مقاله زنده مانی
مقاله نهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش تلفات آب و استفاده بهینه از منابع محدود آن، یکی از راه کارهای اساسی در موفقیت طرح های منابع طبیعی و افزایش بهره وری از منابع آب و خاک است. افزایش دور آبیاری و کاهش هزینه های آبیاری و به حداقل رساندن تنش های وارده به نهال های کاشته شده در اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران امری حیاتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر سوپرجاذب (Trawat A200) بر افزایش دور آبیاری و تاثیر آن بر رشد صفات رویشی در نهال گل رز در خاک لومی رسی در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی با چهار سطح صفر، ۴۰، ۹۰ و ۱۴۰ گرم سوپرجاذب در ۰٫۰۹۸ متر مکعب خاک محیط اطراف ریشه و عامل دور آبیاری نیز با چهار سطح ۶، ۱۰، ۱۴ و ۱۸ روز در سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر سوپرجاذب بر افزایش دور آبیاری و صفات مختلف رشد در نهال گل رز دارد. ارتفاع شاخه ها در دور آبیاری ۱۰ روز با ۴۰ گرم سوپرجاذب و دور آبیاری ۱۴ روز با ۱۴۰ گرم سوپرجاذب، قطر یقه و قطر تاج پوشش در دور آبیاری ۱۰ روز با ۴۰ گرم سوپرجاذب، مناسب ترین وضعیت را در متغیرهای پیوسته تحت تیمارهای اعمال شده نسبت به شاهد داشته اند. به عبارتی با مصرف سوپرجاذب، می توان بدون ایجاد افت در رشد نهال های رز، دور آبیاری را افزایش داد.