مقاله امکان اعمال یک رفتار نامه اخلاقی برای عتیقه فروشان در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: امکان اعمال یک رفتار نامه اخلاقی برای عتیقه فروشان در ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاچاق اموال فرهنگی – تاریخی
مقاله دلالان عتیقه
مقاله سرقت اموال فرهنگی – تاریخی
مقاله فروش عتیقه
مقاله خرید عتیقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده ای اجتماعی است که دارای ریشه های مختلف و ساقه ها و ثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم از بین المللی و داخلی نیز به عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی – تاریخی، حلقه ای از این زنجیره است که می تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است قبل از اینکه ارزش های انسانی در قالب منبع الزام آور حقوقی به جامعه انسانی عرضه شوند، می توانند از منظر مبانی حقوق، ارزش سنجی و امکان سنجی شوند، تا معماری و مهندسی آنها به عنوان یک منبع و قالب حقوقی، دقیق تر صورت پذیرد. این امری است که یونسکو بدان پرداخته و این مقاله وظیفه بررسی آن را در نظام حقوقی ایران به عهده دارد.