سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا عشقی‌زاده – دانشجوی دکترای دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کافی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ایجاد نظام‌های کشاورزی شورزیست با استفاده از گیاهان متحمل به شوری از راهکارهای مدیریتی موثر در بهره‌برداری از آب‌های نامتعارف محلی، حفظ اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی جمعیت کم‌درآمد مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. بنابراین در این مطالعه تولید علوفه و راندمان آب مصرفی گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) در سطوح مختلف شوری آب آبیاری شامل: ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دسی‌زیمنس در متر طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقات زهکشی و اصلاح اراضی رودشت اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد ماده خشک تولیدی در هر برداشت در سطوح مختلف شوری به ترتیب ۵۴/۵، ۶۲/۵، ۶۲/۳ و ۳۸/۳ تن در هکتار بود. اختلاف بین بیشترین عملکرد ماده خشک در تیمار ۱۰ دسی‌زیمنس در متر طی دو برداشت با ۲۵/۱۱ تن در هکتار با کمترین عملکرد ماده خشک کل در تیمار ۳۰ دسی‌زیمنس بر متر با ۷۶/۶ تن در هکتار، حدود ۴۰% بود. همچنین تیمار ۲۰ دسی‌زیمنس در متر با تولید ۱۸۳۲ گرم در متر مکعب بالاترین کارآیی مصرف آب آبیاری را به خود اختصاص داد. هر چند در شرایط مشابه این مطالعه، استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری بر اساس عملکرد حاصل از این مطالعه محتمل به نظر می‌رسد ولی تایید نهایی آن به مطالعات گسترده‌‌تر و زمان بیشتری نیاز دارد.