سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علی حسنی ها – استاد یار و مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
نرگس داودی زنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی د
جعفر خلفی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

ارزیابی عملکرد سدهای خاکی احداثی در دسترسی به اهداف پیش بینی شده جهت جلوگیری از اتلاف و بهینه سازی و ارتقای بهره وری از منابع آب های سطحی برای گسترش فعالیت های کشاورزی مؤثر می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای استفاده از انبوه اطلاعات موجود و پردازش و تحلیل داده ها طی سالیان اخیر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. با توسعه کاربرد GIS و RS در آبیاری و زهکشی و با استفاده از تصاویر ماهواره ای هم فاصله زمانی بین مطالعات صحرایی و اجرای طرح ها کاهش یافته و هم اطلاعات به صورت یکپارچه در یکجا موجود خواهند بود. همچنین دسترسی به اطلاعات نیز با توجه به قابلیت GIS در پاسخ گویی به سؤالات شرطی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. پژوهش حاضر کاربرد داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) را در پایش تغییرات حاصل شده در اراضی پایاب سد قره تپه واقع در استان زنجان مورد مطالعه قرار می دهد. در نهایت، کارایی سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی سد مورد بررسی قرار می گیرد.