سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دانیال دهناد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمهدی جعفری –

چکیده:

تهیه یک محلول نشاسته شفاف اولین گام جهت تهیه فیلم های خوراکی نشاسته ای می باشد برای حل نمودن کامل نشاسته در آب و نیز دستیابی به محلول شفاف نشاسته ای نیازمند استفاده از دماهای بالا بیش از ۱۲۰ درجه سانتی گراد و فشارهایی بیش از فشار اتمسفر هستیم به طور معمول غلظت موادجامد ۱۰-۱۵ درصد برای قالب ریزی فیلم های نشاسته سیب زمینی مناسب است فیلم های نشاسته سیب زمینی مشابه گرانول های نشاسته اغلب نیمه کریستاله و دارای هر دو فاز امورف و کریستاله می باشند درمیان سورفاکتانت های متداول و درغلظت کم تووین ۲۰ بیشتیرن کاهش کشش سطحی را در فیلم های نشاسته سیب زمینی حاصل می نماید و نیز قویترین اثر سینرژیستی را با کشسان کننده ی گلیسرول از خود نشان میدهد تنش و کرنش شکست فیلم های خوراکی نشاسته سیب زمینی همبستگی زیادی با ضخامت فیلم های حاصله دارد با افزایش میزان کشسان کننده های مخلوط پلی ال دوتایی نظیر گلیسرول – زایلیتول و نیز تشدید بخار نسبی محیط نرخ نفوذپذیری فیلم های نشاسته سیب زمینی دربرابر بخار آب افزایش می یابد. همچنین افزایش میزان کشسان کننده های مخلوط پلی ال دوتایی در فشار بخارنسبی پایین سبب کاهش مدول یانگ و نیزافزایش درصد طویل شوندگی فیلم های نشاسته سیب زمینی می گردد.