سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید راحق – مشهد دانشگاه آزاد مشهد گروه کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله امکان استفاده از تکنیکهای بازشناسی تصویر در بازشناسی گفتار گسسته و وابسته به گوینده مورد ارزیابی قرارمیگیرد یک مجموعه ۴۰ کلمه ای با ۸۸۰ عضو آموزشی و ۴۴۰ عضو آزمایشی از داده های صوتی که بصورت کلمات گسسته و وابسته به گوینده گردآوری شده است برای آموزش شبکه کوهونن مورد استفاده قرار میگیرد نگاشت خروجی شبکه کوهونن را به شکل تصویری نگریسته می شود برای این خروجی های تصویری یک روش مبتنی بر منطق شولا ارایه می شود.