سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سیناگروه زمین ش
فاطمه ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
نرگس اریافر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

تراورتن های معدن سراب گل تپه در پروژه های مهندسی بهعنوان منابع قرضه سنگهای ساختمانی مالون و لاشه و همچنین بتن سبک غیرسازه ای و …. می تواند به کار رود بررسی ویژگی های پتروگرافی، فیزیکی و زمین شناسی مهندسی این سنگها به منظور استفاده بهینه از آنها حائز اهمیت است دراین پژوهش ویژگیهای فیزیکی و پتروگرافی این سنگها به منظور ارزیابی و بررسی خصوصیات مهندسی و ژئوتکنیکی آنها مورد مطالعه قرارگرفته است این پژوهش نشان میدهد که وجود سیمان میکریتی در تراورتن ها باعث افزایش مقاومت فشاری تک محوری می شود در ارزیابی میزان مقاومت تراورتن ها مطالعه متخلخل بین دانه ای نیز حائز اهمیت زیادی بوده و به شدت مقاومت و کارایی نمونه های سنگی را تحت تاثیر قرار میدهد.