مقاله امکان آزمون هودهای آزمایشگاهی به روش ASHRAE-110-95 با تزریق کمتر گاز ردیاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: امکان آزمون هودهای آزمایشگاهی به روش ASHRAE-110-95 با تزریق کمتر گاز ردیاب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هود آزمایشگاهی
مقاله گاز ردیاب
مقاله سولفور هگزا فلوراید
مقاله عملکرد هود
مقاله گذر حجمی
مقاله گاز تزریقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری صبا
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: سربخش پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در ارزیابی عملکرد هودها با روش ASHRAE 110-95 مقدار قابل توجهی گاز بی اثر سولفورهگزافلوراید مصرف می شود. این گاز برای محیط زیست بسیار مخرب بوده و گران قیمت است. در مطالعه حاضر امکان استفاده از مقدار کمتری از گاز فوق در ارزیابی عملکرد هودها با روش استاندارد فوق مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: عملکرد یک هود آزمایشگاهی در سه ظرفیت مختلف تهویه و سه دبی تزریق گاز بی اثر سولفورهگزافلوراید، در حالی که یک اپراتور فرضی در مقابل هود قرار داشت به روش استاندارد
ASHRAE110-95 مورد بررسی قرار گرفت. سرعت هوا در دهانه هود جمعا ۱۸۰ بار توسط بادسنج حرارتی مدل TA2 در فواصل ۱۵ سانتی متری اندازه گیری شد. الگوی جریان هوا در دهانه هود جمعا ۱۸ بار مشاهده و فیلمبرداری شد. گاز ردیاب سولفورهگزافلوراید در سه گذرحجمی ۲، ۳ و ۴ لیتر بر دقیقه برای هر یک از سه سرعت مختلف هوا در دهانه هود تزریق و میزان مواجهه شغلی اپراتور مجازی جمعا ۲۷ بار تعیین مقدار شد. مقدار گاز ردیاب به صورت مستقیم قرائت شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار سرعت هوا در دهانه هود به ترتیب ۰٫۴۲±۰٫۰۴، ۰٫۶۰±۰٫۰۷ و ۰٫۷۰±۰٫۱۱ متر بر ثانیه و دامنه آن ۰٫۳۶-۱٫۱ متر بر ثانیه بود. عملکرد هود مورد آزمایش در آزمون های دود با حجم زیاد، غیرقابل پذیرش و اما در آزمون دود با حجم کم، قابل پذیرش بود. فقط در سرعت ۰٫۴ متربرثانیه با تغییر گذر حجمی گاز تزریق شده از ۲ به ۳ لیتربردقیقه و نیز ۲ به ۴ لیتر بردقیقه در میزان مواجهه شغلی اپراتور فرضی اختلاف معنی دار مشاهده شد. در تغییر سرعت از ۰٫۴ به ۰٫۶ متربرثانیه و نیز ۰٫۴ به ۰٫۷ متر بر ثانیه در دبی گاز تزریق شده ۳ و ۴ لیتر بر دقیقه اختلاف معنی دار مشاهده شد.
نتیجه گیری: آزمون عملکرد هودهای آزمایشگاهی با روش ASHRAE 110-95 با دبی کمتر گاز بی اثر سولفورهگزافلوراید توصیه نمی شود.