سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب نادری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور شاراب
سعید حاج علی گل – کارشناس ارشد سازه های آبی شرکت مهندسین مشاور شاراب
ارش اذری – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس شیرالی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

کشور ما به واسطه اقلیم متنوع و نسبی، منابع آب و خاک مناسب که از مواهب الهی به این مملکت است مانند سایر منابع و ذخایر ارزشمند بالقوه دارای پتانسیل توسعه در تمام زمینه های باغبانی بخصوص توسعه انواع باغات میوه است کما اینکه در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق درختان میوه سردسیری و معقوله و همچنین بسیاری از درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری در مناطق مختلف وجود دارد. هنوز هم در بسیاری از مناطق استعدادهای فراوانی در زمینه توسعه و احداث باغات میوه وجود دارد. به همین منظور مطالعات پهنه‌بندی استعداد توسعه باغات در یکی از مناطق استان خوزستان (چلو اندیکا) در محیط GIS صورت گرفت. با توجه به شناسایی شاخص های مستخرج و ارائه شده جهت درختان میوه و با مراجعه به نقشه های رقومی پایه نظیر DEM ارتفاع و با استفاده از نرم افزار ArcGIS پهنه های مستعد رشد و گسترش هر گونه درختی شناسایی و ارایه گردید