سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم عرب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سید علی صدر واقفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

استفاده از فناوری انرژی های تجدید پذیر با توجه به مزایای غیرقابل انکار روزبروز درحال گسترش است افزایش قیمت حاملهای انرژی فسیلی و هزینه های اجتماعی مرتبط به جذابیت اقتصادیاین فناوری ها افزوده است دراین تحقیق با توجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری سناریوهای مختلفی جهت استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان اداری آن تعریف می گردد پس از انتخاب سناریو با توجه به اطلاعات هواشناسی منطقه و انرژی خورشیدی دردسترس سیستم طراحی شده و سپس امکان سنجی اقتصادی در مورد گزینه های مختلف صورت می گیرد بررسی های اقتصادی بصورت دینامیکی انجام شده است و ارزیابی ها با استفاده سه روش هزینه سالیانه نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه ساده انجام شده است نتایج تحلیل ها نشان میدهد دربیشتر سناریوها انجام پروژه دارای توجیه اقتصادی مناسبی است.