سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی –
علیرضا پیامنی –
ایمان دهقان –
میلاد نجاری –

چکیده:

تالک خالص بعنوان یکی از کانیهای مورد استفاده در صنایع دارویی و بهداشتی بشمار می آید. حذف کلیه ناخالصیهای آن از جمله موارد بسیار مهم در ارتقاء ارزش افزوده مصرف آن بشمار می رود. از جمله ناخالصی های موجود در آن عبارتند از کانیهای کربناته،اکسیدهای آهن، سیلیس، کلریت، ترمولیت، رس و غیره. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از حذف ناخالصیهای مورد نظر بکمکمیز ثقلی و فلوتاسیون، کانیهای کربناته باقیمانده بروش لیچینگ اسیدی شستشو و حذف گردد. با توجه به مطالعات میکروسکوپیو استیکیومتری انجام شده، اسید کلریدریک جهت حذف ناخالصیهای کربناته باقیمانده درنظر گرفته شده است. در این تستها پارامترهای دانه بندی، زمان، دما وpH مورد ارزیابی و در نهایت بهینه سازی قرار گرفته شد. نهایتاً در شرایط بهینه، ابعاد زیر ۳مش، زمان ۴۵ دقیقه، دمای محیط وpH=2.5میزان کلCaO و Fe2O3 ،Al2O3باقیمانده در بخش جامد به ترتیب ۱۰٫۲%و ۲٫۸ % و کانیهای کربناته نیز بطور کامل حذف شدند. لازم بذکر است که پارامترهای دما وpH بیشترین مشارکت تاثیر را در این فرایند داشته است