سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا آرام – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تربیت مدر
مهدی محسنی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

چکیده:

مگنتیت کانی مهم آهندار ذخیره پلاسری آهن طبس میباشد. دانه بندی خوراک زیر mm 1 است. در این مقاله از روش جدایش مغناطیسی خشک و تر شدت پایین برای تولید کنسانتره آهن استفاده شد. استفاده از جدا کننده مغناطیسی خشک با شدت میدان ٢٠٠٠ گوس، محصول مغناطیسی با عیار ۶/۴۸ درصد و بازیابی ۳۷/۹۹ درصد بدست آمد. نکته قابل توجه، عدم توانایی جدا کننده مغناطیسی خشک در بازیابی ذرات آهندار با دانه بندی ریز ( ١۵٠ – میکرون) میباشد که به بخش باطله راه مییابند. با خردایش محصول مغناطیسی مرحله خشک توسط آسیای گلولهای تا زیر ٩٠ میکرون ٧۵μ = d80 و استفاده از شدت میدان ١٠٠٠ گوس در جدا کننده مغناطیسی تر، محصولی با عیار ۳۶/۸۱ درصد و بازیابی ۴۲/۲۵ درصد بدست آمد. با یک مرحله شستشو با شدت میدان ٢٢۵ گوس، محصول مغناطیسی با عیار ۵۴/۹۱ درصد و بازیابی ۶۴/۹۱ درصد حاصل شد.