سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد سالم نیا – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سید محمد طالبی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله به امکان سنجی تغذیهی یک خانهی با تراز انرژی صفر در شهرستان طبس پرداخته شده است. برای این بررسی آنالیز اطلاعات آب و هوایی نیز نیاز میباشد. شهر طبس به علت قرارگیری در اقلیم با نیاز انرژی متوسط در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان انتخاب شده است و با توجه به اینکه این شهرستان از نظر شرایط باد و خورشیدی در سطح خوبی قرار دارد، میتوان مطالعات خانهی انرژی صفر را در آن انجام داد. سیستمهای مولد انرژی تجدیدپذیر، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی انتخاب شده اند. حدود پروفیل بار خانه ی انرژی صفر مورد نظر در این مقاله بین ۰/۱۸ تا ۱/۲ کیلووات میباشد. مطالعات نصب پنل خورشیدی و توربین بادی توسط نرم افزار HOMER انجام شده است. با توجه به ورودیهای داده شده مربوط به تابش منطقه و سرعت باد، نتایج حاصل از نرمافزار استفاده از ۶ توربین بادی ۴۰۰ واتی، یک پنل فتوولتائیک به ظرفیت ۱/۴ کیلووات، ۱۰ عدد باتری و یک کانورتر ۱/۱۵ کیلوواتی را برای این خانه نشان میدهد. در مجموع ۴۶ درصد تولید توان توسط پنلهای فتوولتائیک و ۵۴ درصد از طریق توربینهای بادی تأمین میگردد.