سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه زمانی نژاد – پژوهشگاه نیرو
زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاریزاده – پژوهشگاه نیرو
امید شاکری – شرکت بهین هسازی مصرف سوخت کشور تهران-ایران

چکیده:

در صنایع سیمان، سرامیک و شیشه، انرژی حرارتی زیادی به صورت گازهای داغ حاصل از فرایندهای آن وارد اتمسفر شده و دفع می شوند . در صورت بازیافت این حرارت واستفاده از آن جهت تولید برق، هدرروی انرژی به صورت چشمگیری کاهش یافته و از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی نیز دارای جذابیت خواهد بود. در این مقاله به بررسی فنی – اقتصادی بکارگیری سیستمهای تولید همزمان نزولی در صنایع کانی غیرفلزی مانند سیمان، کاشی و شیشه پرداخته شده است. ابتدا مستندات فنی و اقتصادی مورد نیاز جهت این مطالعه به اختصار ارائه شده است. محاسبات فنی بر مبن ای پار ه ای فرضیات و اطلاعات دریافت شده از ۵ واحد صنعتی انجام شده است. پس از انجام بررسی فنی، بررسی اقتصادی صورت گرفته شده و نتایج آن ارائه گردیده است. با توجه به عدم قطعیت پارامترهایی مانند نرخ افزایش قیمت سوخت و هزینه سرمایه گذاری، تاثیر غییر در این پارامترها نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه گردیده است.