سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حبیبی – کار شناس ارشد دفتر فنی و سرپرست کارگروه عمران شرکت آبفا خوزستان

چکیده:

در سالهای اخیر روند رو به رشد جمعیت ، کمبود آب، عدم استفاده بهینه از انرژی و هزینه های بالای تصفیه آب ، باعث گردیده تا در مواردی فیلترهای تک بستری مورد استفاده جهت تصفیه آب کارا نباشند، از این رو نسل جدیدی از فیلترها به نام فیلترهای دو بستری و چند بستری مورد توجه قرار گرفته اند. بستر مهمترین جزء فیلتر است که عمده مکانیسم صاف سازی توسط آن انجام میشود. لذا جهت ارتقای صافی ها، تغییر عمده در بستر آن صورت گرفته است. مزیت فیلترهای دو بستری و چند بستری کاربرد طولانی تر فیلتر و افزایش میزان صاف سازی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی وضعیت مصالح مصرفی در تعدادی از فیلترهای تصفیه خانه آب تحت پوشش شرکت آبفا خوزستان و معایب آنها، آخرین تحقیقات بعمل آمده در داخل و خارج کشور در زمینه روشهای ارتقای ظرفیت صافی های موجود، انواع مصالح مصرفی در این خصوص و نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده از این نوع فیلترها بجای روشهای معمول بیان شده است