سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود حامدی – دانشگاه علم وصنعت ایران، محل کار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
عباس شولایی – استاد دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران
هادی اقازاده – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

بهینهسازی سیستم انرژی از نظر تنوع منابع و اندازهی هر واحدمیتواند کارآیی اقتصادی و فنی سیستم تغذیه را بصورت چشمگیری بهبود بخشد. در این مقاله، مطالعهی امکانسنجی و نیز بهینهسازی اقتصادی برای سیستم مستقل از شبکه برای منطقهی شمالغرب کشور ارائه میگردد. از نرم- افزارHOMERبرای اندازهیابی و نیز به عنوان ابزار بهینهسازی استفاده شده است. منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (سوخت فسیلی)، روشهای ذخیرهی انرژی و قابلیت بکارگیری هر کدام بر اساس هزینه و کارآیی، مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز حساسیت برای پارامترهای سرعت باد، میزان تابش خورشید و هزینهی سوخت صورت پذیرفته است. یک واحد مسکونی بامصرف انرژی۲۵kWh/d و با حداکثر تقاضای بارkW3/2 به عنوان بار مستقل در نظر گرفته شده است. براین اساس مشخصشده که سیستم بادی – دیزلی به همراه بانک باتری در حال حاضر مناسبترین راهحل برای برقدار کردن چنین باری خواهد بود