سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلمان سعیدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت
پرستو مصطفی خانی – کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
حسین جلالی فر – دانشیار بخش مهندسی نفت و گاز دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با توجه به تجدید ناپذیربودن ذخایر هیدروکربنی، لزوم بکارگیری روشهای نوین در حفاری، امری ضروری بنظرمیرسد. بدون شک افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب میشود تا روشهای حفاری متداول بتدریجکارایی خود را از دست بدهند زیرا استفاده از حفاری فراتعادلی باعث بروز ضایعات جبران ناپذیری به سنگ مخزن می- شود. یک روش مناسب در حفاری چاهها، بدون صدمه زدن به سازند، حفاری فروتعادلی میباشد که در آن فشارهیدرواستاتیک ته چاه پایین تر از فشار سازند نگه داشته می شود. البته هنگام استفاده از این روش ممکن است پدیده تخریب و ریزش دیواره چاه به علت نفوذ سیال مخزن به داخل چاه و غلبه بر ستون هیدرواستاتیک گل حفاری، رخ دهد.لذ اتحلیل و پیشبینی پایداری چاه از اهمیت ویژهای برخورداراست. یکی ازپارامترهای مؤثردر پایداری چاه، فشار بهینه گل حفاری میباشد. دراین مقاله امکان استفاده از حفاری زیرفشار تعادلی، تحلیل پایداری دیوارچاه در دو حالت قائم و افقی در سازند سروک ازمیدان نفتی اهواز در دو مقطع با استفاده از مدلسازی عددی ( نرم افزارFLAC مقایسه و بررسی شده و درهر دو حالت حدود مجاز وزن گل برای اجرای این روش، به منظوری داشتن چاهی ایمن، به دست آمده است