سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بقایی پور – دانشگاه سمنان
اصغر اصغر اکبری فرود – دانشگاه سمنان
نقی نظری – شرکت توزیع سمنان
مصطفی کرمی – شرکت توزیع سمنان

چکیده:

در سالیان اخیر با توجه به سیاستهای جدید اقتصادی در صنعت برق، صاحبان انواع صنایع در بخش توزیع راغب به احداث واحدهای تولید پراکنده جهت تأمین انرژی مورد نیاز خود و یا حتّی کسب درآمد از طریق فروش انرژی به شبکه گردیدهاند. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا اهم ملاحظات فنی و اقتصادی مرتبط با تولیدات پراکنده مبتنی بر انواع منابع انرژی (شامل ژنراتورهای گازسوز، توربینهای بادی و آرایه – های فتوولتائیک) را بررسی نموده و توجیه اقتصادی به – کارگیری هر یک از آنها را در حالات مختلف جهت ت أمین یک هزارم انرژی مصرفی سالانه شبکه توزیع سمنان و نیز فروش انرژی به شبکه بالادست ارزیابی میکند. در این راستا از نرم افزارHomer جهت انجام شبیه سازی، محاسبات اقتصادی و بهینه سازی استفاده شده، و قیمت تمام شده برق تولیدی حاصل از عملکرد مستقلّ هر کدام از تولیدات پراکنده فوق در دو حالت با و بدون امکان تبادل انرژی با شبکه حاصل گردیده است. سرانجام، مقاله حاضر بهینه ترین ترکیب از تولیدات پراکنده مزبور همراه با شبکه را جهت تأمین بار مورد نظر تعیین مینماید. هرچند که نتایج عددی حاصل بسته به نحوه تعریف بخش های مختلف هزینه های انواع تولیدات پراکنده مورد بررسی و دستوراالعملها و تعرفه های حاکم بر آنها متغیرند؛ اما، الگوریتم ارائه شده جهت حصول این نتایج، در حالات مختلف مشابه بوده و می تواند جهت سرمایهگذاری بهینه در انواع تولیدات پراکنده، خصوصاً تولیدات پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد.