سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمال خدا کرمی – عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
شیما پور شاهید – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت ومحدود بودن منابع تجدید ناپذیر گرایش به سمت استفاده از انرژی های نو از ضرورت های جوامع امروزی محسوب می شود بخش ساختمان با مصرف قریب به ۴۰ درصد کل انرژی کشور رقم بالایی را درمقوله مصرف انرژی به خود اختصاص میدهددرسالهای اخیر خصوصا پس از هدفمندی یارانه ها آبگرمکنهای خورشیدی به عنوان راهکاری جهتکاهش هزینه ها با استفاده از انرژی خورشیدی وارد بازار شدند. نوشتار حاضر در دو بخش مطالعات کتابخانه ای و شبیه سازی میزان مصرف انرژی به امکان سنجی استفاده ازاین آبگرم کن ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی می پردازد دربخش نخست پس از تشریح ضرورت استفاده از انرژی های نو و تاریخچه استفاده از آبگرم کن های خورشیدی انواع اجزا و اساس کار آنها معرفی شده است دربخش دوم با شبیه سازی انرژی مصرفی بیمارستان پیوند اعضای شیراز توسط نرم افزار Transol بررسی هایی درخصوص میزان کاهش مصرفانرژی با استفاده از آبگرم کن های خورشیدی صورت گرفته است.