مقاله امیدواری و مشکلات روانشناختی در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: امیدواری و مشکلات روانشناختی در سالمندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله مشکلات روانی
مقاله امید
مقاله سرای سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی رباب
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی رشت آبادی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دوری از محیط آشنای خانه و حمایت های خانوادگی در کنار ضعف توانایی ها و مهارت ها و فقدان های دوران پیری، می تواند زمینه ابتلا به مشکلات روانی را برای سالمندان ساکن خانه ی سالمندان فراهم نماید؛ لذا ضروری است به دنبال شناسایی و تقویت عواملی باشیم که آسیب پذیری سالمندان را در برابر این مشکلات کاهش دهد. یکی از عوامل موثر و مغفول مانده در این زمینه امید است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش امید در مشکلات روانشناختی سالمندان ساکن در سرای سالمندان بود.
روش بررسی:۶۰ سالمند (۲۸ زن و ۳۲ مرد) فاقد مشکلات حاد جسمانی و شناختی از خانه های سالمندان شهر زنجان به روش تمام سرشماری با استفاده از آزمون های جمعیت شناختی، امیدواری اشنایدر و SCL 90-R مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، روابط معنادار امید کلی، امید راهبردی و امید عاملی را با ضریب کلی علایم مرضی و برخی از ابعاد آن نشان داد. مشخص شد که امید عاملی، راهبردی و کلی سهم معنادار و نسبتا بالایی از واریانس ضریب کلی علایم مرضی و ابعاد افسردگی، جسمانی سازی، اضطراب، خصومت و افکار پارانوئید (به ترتیب ۷، ۷، ۱۴، ۹، ۲۱ و ۱۷٫۵ درصد) را تبیین می نمایند. با توجه به علامت ضرایب بتا مشخص شد که هر چه نمرات آزمودنی ها در متغیرهای پیش بین امید بالاتر باشد میزان علایم مرضی ذکر شده در آن ها کمتر بوده، از سلامت روان بالاتری برخوردارند.
نتیجه گیری: امیدواری به آینده از طریق تحمل پذیر کردن شرایط موجود به عنوان پاسخی موثر به عوامل تنش زا در نظر گرفته می شود و آسیب پذیری سالمندان را نسبت به مشکلات روانی کاهش می دهد.