سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید ایرانپور – خ انقلاب دانشگاه تهران گروه پژوهشی طراحی فرایندهای شیمیایی جهاد دان
جابر بابایی –
رضا ثقفی –
پرویز احمدی اول –

چکیده:

امولسیون به مخلوط دو ماده مایع امتزاج ناپذیر مانندمخلوط روغن و آب اطلاق میشود که می توان این دو ماده توسط موادامولسیون کننده امولسیفایر به مخلوط پایدار و تکفاز تبدیل نمود بطوریکه دو ماده تکفاز از یکدیگر جدا نشوند برهمین اساس می توان با استفاده از امولسیفایر ها ترکیبات سنگین آلی و حلالهای قطبی نظیر آب را با یکدیگر ترکیب و بصورت مخلوط قابل امتزاج و پایدار درآورده شرایط را برای انجام بهینه واکنشدر این مخلوط مهیا نمود مقاله حاضر ابتدا به معرفی تعدادی از امولسیفایر های مورد مصرف در صنعت پتروشیمی ایران می پردازد پس از آن ساختار مولکولی گروه های عاملی تاثیر گذار بر فرایند پلیمریزاسیون را بیان نموده برهم کنش پلیمر – سورفکتانت را بررسی می نماید.