سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکیدانشگاه تهران

چکیده:

امواج رادیویی قسمتی از امواج الکترومغناطیسی هستند کهدر محدوده امواج غیریونیزان قرار میگیرند و غالب اثرات بیولوژیکی که بوجودمی آورند آثار گرمایی می باشد از این امواج در پزشکی برای دیاترمی و در عکسبرداری تشدید مغناطیسی و RF ablation استفاده میشود.