سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید صفری سخاوت – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی
حسین زاهد – عضو عیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
توحید عباسزاده – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

چکیده:

در این مقاله انشار امواج الکترواستاتیکی را در یک مگنتوپلاسمای کوانتومی گرم الکترون- پوزیترون و یون در سه بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض اینکه ذرات از معادله حالت گاز فرمی پیروی می کنند و همچنین سرعت چگالی و پتانسیل متناسب با (فرمول در متن اصلی مقاله) exp باشند معدلات اصلی سیال حل شد و رابطه پاشندگی و همچنین شرط ناپایداری بدست امد.