سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره عشوریون – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

معماری عاملهای متحرک بربسیاری از محدودیت های معماری سرویس دهنده سرویس گیرنده فائق آمدها ست مزایای این معماری را بطورخلاصه می توان کارایی بالا محاسبات سیار هزینه پایین استفاده موثر از پهنای باند پایین شبکه ارایه پوشیدگی بالا و ارایه ساختاری مناسب درجهت کاربردهای توزیع شدگی دانست اما عاملهای متحرک تفاوت اساسی با اعقاب خود دارند و آن همانا تحرک آنها است که خود به خود حساسیت مسائل امنیتی عاملها ی متحرک را افزایش میدهد بطوریکه درچنین سیستمهایی محافظت عاملهای متحرک بسیار مهم بوده و درسالهای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته است دراین مقاله با بررسی خطرات امنیتی عامل متحرک در برابر بستربدسرشت و بررسی یک تکنیک حفاظتی طرحی بهینه جهت محافظت کد داده و داده های جمع آوری شده توسط عامل متحرک ارایه و ارزیابی امنیتی آن بررسی شده است.