سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بهنیا – دفتربررسیهای فنی وتدوین استانداردها – شرکت ارتباطات زیرساخت
مریم شهرستانی –
بهروز فرهبد –

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون،فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان واز جمله درکشورمان و با توجه به بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه ، شامل توجه به تهدیدات مراکز ،(Switching Network) و زیرساخت ارتباطی (Data Center) اهمیت دو زیرساخت اصلی فناوری اطلاعات وارتباطات، یعنی ، مراکز داده داده لازم و ضروری است. در این مقاله ابتدا به صورت خلاصه به اهمیت وجود مراکزداده ودلایل اهمیت امنیت آنها و شناخت اجزای اصلی مراکزداده پرداخته شده است. همچنین، مبحث مهم امنیت مراکزداده، از لحاظ استانداردبودن ساختارمراکز، ازدیدگاههای امنیت و قابلیت دسترسی مورد قبول، رعایت ایمنی وامنیت در TIA تجهیزات بکار رفته در آنها، وامنیت شبکه ای مراکز داده مورد بررسی قرار می گیرد . دراین راستا، آخرین سطح دسترسی پذیری مراکزداده، مطابق با استاندارد ۹۴۲ و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گرفته و انواع خطرات طبیعی و انسانی و حملات نسبت به مراکز داده ، برای دسترسی به اطلاعات و سرقت آنها معرفی شده،وروشهای پیشگیری ومقابله با آنها بررسی می شود. دربخش نهایی مقاله، روشهای مدیریت و بازیابی مراکز داده در سریعترین زمان، در شرایط بحران، ناشی از حملات یا رخدادهای غیر مترقبه که در اثر عوامل انسانی، یا محیطی و طبیعی به وجود میایند، مورد بررسی قرار میگیرند