سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

منوچهر جهانیان – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
ثریا یوسفی – دانشجوی مقطع دکتری جغرافیای اقتصادی،مدرس دانشگاه

چکیده:

امروزه توجه به مقررات حقوقی یکی از عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است قانون مداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن می نماید و هدف آن سامانبخشی به فعالیت های عرضهگردشگری درجهتی پایدار است گردشگری درهرجامعه ای متاثیر از سیاست و اقتصاد آن جامعه است و در این حین تامین و لزوم ایجاد امنیت در درازمدت از برنامه های اساسی هرحکومت می باشد برقراری امنیت و قانونمندی از اولویت دستورات و اقدامات می باشد در این مقاله ضمن تحلیل و تشریح پیشینه و خاستگاه گردشگری جایگاه حقوقی آن ازدیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین می گردد. روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است.